Ska vi nödvaccinera vid utbrott av mul- och klövsjuka?

För att ha en god beredskap och bra beslutsunderlag vid ett framtida utbrott av mul- och klövsjuka har Jordbruksverket studerat möjligheten att använda nödvaccinering.

Inom hela EU bekämpas den smittsamma djursjukdomen mul- och klövsjuka hårt när den förekommer, bland annat genom snabb avlivning av smittade besättningar. Nödvaccinering är ytterligare ett hjälpmedel i smitt-bekämpningen och flera EU-länder planerar inför vaccinering vid eventuella utbrott.

Men det kommer troligen inte vara lönsamt med nödvaccinering vid ett utbrott i Sverige, visar beräkningar från Jordbruksverket. Enligt simuleringar av smittspridning vid mul- och klövsjuka, som utförts av Statens veterinärmedicinska anstalt, kommer utbrott i Sverige att bli relativt begränsade.

Jordbruksverket: Ska vi nödvaccinera vid utbrott av mul- och klövsjuka? ››