Gratis Maedi-Visna/CAE-kontroll i Kalmar län och Blekinge

Gård & Djurhälsan: Då vi på senare tid påvisat att ett flertal fårbesättningar i landet fortfarande bär på smitta av Maedi-Visna (MV) och getter med CAE-smitta, kommer vår provtagare Ebba Ebbersten att besöka Kalmar län och Blekinge i april månad.

Provtagningen görs som en engångsprovtagning inom ramen för vårt förenklade program, FMV, som inte ger formellt status men ger ett besked om dagsläget i besättningen. Den riktar sig främst till dig som inte testat din besättning tidigare.

Mer information på Gård & Djurhälsans hemsida ››