Sveriges minsta fårras bor i Baldersnäs

På lantrasgården i Baldersnäs finns något så ovanligt som Tabackatorpsfår som är Sveriges minsta fårras, både till storlek och antal, det finns idag bara cirka 30 till 50 stycken kvar.

Beståndet är fördelat på två flockar i landet. Dels i Baldersnäs i Dalsland och ursprungsgården Tabackatorp i Ekshärad i norra Värmland.

SR P4 Väst: Sveriges minsta fårras bor i Baldersnäs ››