Sveriges största killingslakteri

Mellan Uddevalla och Vänersborg ligger Högens fårgård. Trots att de endast slaktar runt 200 killingar om året, så är man faktiskt Sveriges största killingslakteri.

Det mesta av killingarna som slaktas på Högens fårgård säljs direkt i deras gårdsbutik, en liten del tar uppfödarna tillbaka och en del säljs till restauranger. På gården har de ett eget slakteri och som namnet antyder handlar det främst om får. Men intresset för killing ökar.

– Vi tar emot alla killingar vi kan få. Det största hindret för oss är att det är svårt att få en jämn tillströmning av killingar i jämn kvalitet. Men vi jobbar på det.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Sveriges största killingslakteri ››