13 nov 2020

Elitlamms supportteam har fått tillökning

Vi välkomnar Kicki Landtröm som denna vecka har börjat jobba med Elitlamms support! Såhär presenterar Kicki sig själv: Kicki Landström, bor tillsammans med min sambo Johan i byn Forsbacka utanför Vännäs några mil väster om Umeå. På gården har vi ett 80-tal tackor av raserna Dorper och Gotlandsfår, några hästar, några kalvar, hund och katt. Jag har alltid tyckt om djur och då främst hästar. Hästarna har också följt mig genom livet på många olika sätt, främst inom travet men jag har även arbetat som hovslagare, terapeut och med foderrådgivning. Skulle jag beskriva mig själv med ett enda ord så blir det nog ”avelsnörd”. Avel och exteriörbedömning har alltid varit mitt största intresse oavsett ras eller djurslag. Med fåren har jag verkligen haft glädje och nytta av det, man kan ju relativt snabbt få se resultat av avelsarbetet, här har också Elitlamm varit en stor hjälp på vägen för mig. Fåren är ju dessutom underbara djur att arbeta med och det går inte en dag utan att jag umgås med dem en stund. För tillfället går jag Driftledareutbildningen med inriktning Får vid Forslundagymnasiet i Umeå, jag har ansvarat för ”embryoprojektet” med bl a Merinofår i norra Sverige i samarbete med Kulla Gård. Jag vill se fårens status bli högre i Sverige och hoppas att jag kan inspirera fler fårägare till att bättre ta tillvara allt vad fåren ger oss och även till att höja kvaliteten på våra svenska får och lamm. kicki_l Selfie på lammbetet.

12 nov 2020

ATL-TV: Hundar skyddar mot rovdjur

1 nov 2020

Sjukdomsutbrottet oroar fårnäringen: ”Kostar jättemycket”

Källa ATL Sveriges andra fall av klövsjukdomen smittsam digital dermatit, CODD, oroar fårbranschen. Näringen hoppas på hjälp från Jordbruksverket med smittspårningen. För tre veckor sedan blev det känt att får på en gård i södra Sverige drabbats CODD. Det här är det andra kända fallet i Sverige – första gången smittan upptäcktes här var våren 2019. Gården som nu drabbats hade köpt in en besättning som skulle vara naturvårdare över sommaren för att sedan gå till slakt. – Den här besättningen har inte haft kontakt med andra får sedan de konstaterades smittade. De hade med allra största sannolikhet CODD när de kom, för de blev halta väldigt snabbt, säger Gudrun Haglund-Eriksson, ordförande för Svenska fåravelsförbundet. Djuren var svenska får och köpta från en annan svensk gård. – Alla måste vara oerhört försiktiga när de köper livdjur. Det här kommer att kosta näringen jättemycket pengar. Om smittan kommer till en besättning är rådet att slakta ut alla djur, säger Gudrun Haglund-Eriksson. Hela artikeln ATL: Sjukdomsutbrottet oroar fårnäringen: ”Kostar jättemycket” ››

27 okt 2020

Storskalig satsning på svensk ull

Källa Jordbruksaktuellt Ljuset riktas mer och mer på svensk ull och nu görs ännu en satsning på att ta tillvara på råvaran nationellt. Järbo Garn AB satsar på svenskt ullgarn i storskalig produktion. Både norsk och isländsk ull är etablerade kvalitetsprodukter på marknaden men efterfrågan på lokal råvara inom textilbranschen ökar. Den svenska ullen har samma potential, menar Järbo Garn som nu vill lyfta den svenska ullen. Med ull från fårgårdar i Skåne och Halland lanserar därför företaget nu garnet Svensk Ull på den nordiska marknaden. ” Det blir därmed oerhört tillgängligt för en målgrupp som i dag främst använder utländska produkter, men där intresset för lokal råvara är enormt”, skriver Järbo Garn i ett pressmeddelande. Hela artikeln Jordbruksaktuellt: Storskalig satsning på svensk ull ››

26 okt 2020

Två riktade utlysningar – Framtidens jordbruks- & miljöteknik

Källa Stiftelsen Lantbruksforskning Stiftelsen JTI, i samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning, utlyser härmed forskningsmedel för två riktade satsningar, varav den ena tillsammans med Svenskt Vatten. Utlysningarna är en del av S-JTIs strategiska programsatsning om totalt 50 miljoner kronor under perioden 2019-2027.

Utlysningsområden

Utifrån S-JTIs FoU-program samt de syntesrapporter som har inkommit från stiftelsens första utlysning, har stiftelsen beslutat att öppna två utlysningar, en inom respektive område: 1. Klimat-, miljö- och produktionsutmaningar – svenskt jordbruk måste vara redo (8 MSEK). 2. Cirkularitet/restströmmar – tryggad återföring av näringsämnen (9 MSEK) 1. Klimat-, miljö- och produktionsutmaningar – svenskt jordbruk måste vara redo Animalieproduktion – lönsam optimering av hela kedjan Utifrån målområdena Smart farming & produktutveckling samt Produktionsteknik, öppnar S-JTI för ansökningar riktade mot animalieproduktion och optimering av kedjan. Vi ser gärna att ansökningarna strävar efter att möta någon eller några av följande:
  • Utveckling av effektiva och inhemska foderråvaror inklusive betesväxter.
  • Utveckling av smarta inhysningssystem för effektiv animalieproduktion i såväl stallmiljö som utevistelse, för god djurvälfärd och djurhälsa.
  • Utveckling av tekniska system för animalieproduktion från födsel till slakt med hög djurvälfärd, god djurhälsa och god fertilitet.
Läs mer Stiftelsen Lantbruksforskning: Två riktade utlysningar - Framtidens jordbruks- & miljöteknik ››

13 okt 2020

Dubbelt så många ansökningar om skyddsjakt – sök tillsammans

Källa LRF Antalet skyddsjaktsansökningar på dovhjort har ökat extremt mycket i Södermanland. Länsstyrelsen önskar nu att flera fastigheter samlas kring en gemensam ansökan för att underlätta handläggningen. Antalet ansökningar om att få skyddsjakt har fördubblats sedan förra året och länsstyrelsen måste lägga orimligt stora resurser på administration. Viltproblemen blir allt större i det sörmländska lantbruket, därför behövs en mer rationell hantering av skyddsjaktsförfarandet. Oftast söker markägare skyddsjakt var och en för sig. Det kan vara rätt för en del, men vissa bygder är mer drabbade än andra och är man verksam i områden med stora problem kan det vara en god idé att samarbeta och ansöka om skyddsjakt tillsammans. Goda erfarenheter av gemensam ansökan utanför Flen Det finns redan goda exempel där det fungerar bra med gemensamma skyddsjaktsansökningar. Göran Bengtsson på Malsta gård utanför Flen samordnar och är kontaktperson mot Länsstyrelsen sedan fem år. Samarbetet har vuxit och involverar nu 20 fastigheter och det är cirka 60 jägare som turas om att hjälpa till. Såväl egna ägor som arrenderade och utarrenderade marker omfattas. På vissa marker vill markägaren skyddsjaga själv, men på andra marker är man flera som hjälps åt. - Förr fanns det handläggare på länsstyrelsen som inte förstod behovet av skyddsjakt, nu har vi en helt annan relation. Jag upplever att vi har en snabbare handläggning nu när vi är fler som går ihop, berättar Göran Bengtsson. Hela artikeln LRF: Dubbelt så många ansökningar om skyddsjakt - sök tillsammans ›› sormost40viltskador I referensburen syns det tydligt hur stora grödorna skulle ha varit om inte viltet varit där och ätit. Viltskador är i Södermanland den största begränsningen för produktion av livsmedel och skog. Foto LRF

12 okt 2020

Ull som resurs

Välkommen till Lilla Böslid den 4 november 2020 eller följ konferensen digitalt! Se den fina utställningen av produkter och resultat från projektet. Hämta inbjudan som pdf ›› Ull-som-resurs

7 okt 2020

Nytt fall av CODD i Sverige

Källa Gård & Djurhälsan Tyvärr har vi just diagnostiserat ett nytt fall av klövsjukdomen smittsam digital dermatit (CODD), det andra fallet i Sverige. Den drabbade fårbesättningen har också virulent fotröta. CODD är en bakterieinfektion som först drabbar huden i området längs kronranden och sedan för till avlossning av klövkapseln. Fåren får mycket ont och blir halta. Infektionen tränger djupt i vävnaden och bestående skelettförändringar kan ses vid röntgen av klövbenet. Sjukdomen är mycket svårbehandlad och i Storbritannien finns sjukdomen spridd. Observera att sjukdomsbilden kan se olika ut beroende på hur länge infektionen pågått. I akut stadie är förändringana såriga med en aktiv vävnad, som kan beskrivas ha ett ”köttigt” utseende. Vid senare stadier av sjukdomen är såren inte tydliga, här överväger avlossning av klövkapseln och vävnaden ser inte lika aktiv ut (Se foton). Det är av största vikt att vara försiktig vid livdjursköp! Ställ nyinköpta djur i karantän och inspektera alla klövar noga, ta kontakt med veterinär om klövar, kronrand eller klövspalt ser avvikande ut! I karantänen bör klövarna antingen fotbadas eller sprayas ymnigt med 10% zinksulfat. Observera att fotbad inte hjälper mot CODD, däremot minskar det risken för fotröta vid livdjursköp. Läs mer om klövar, fotröta och CODD här! Bilderna visar klövar i den drabbade besättningen. Fler bilder på Gård & Djurhälsans hemsida. Foto Emelie Larsdotter img_1800_red22 img_1831_red2

1 okt 2020

Annorlunda men trivsam baggauktion på Gotland

Gotlands Fåravelsförening tackar för en alldeles speciell auktion, detta Coronans år 2020. Vi är glada att vi kunde ordna visning av baggarna och att alla besökare visade hänsyn och höll avstånd. Perfekt väder, medhavd matsäck och möten kollegor emellan, gjorde dagen i ridhuset trivsam trots att auktionen varade i flera timmar. Många budgivare befann sig på annan plats när auktionsavsluten närmade sig men både i och utanför ridhuset dukades fikabord upp och spänningen på Suderbys under budgivningen var hög. Koncentrationen på mobilskärmarna var total och när sekunderna tickade nedåt steg pulsen på alla, inte bara dem som gav slutbuden.  Ny teknik är spännande men inte främmande bland lammfolk. Höga priser för baggar applåderas som vanligt och gratulationer till nyinköp hördes längs väggar och bland ensilagebalar vartefter köpen blev klara. Medelpriset för ungbaggar var 15215 kr och medelpriset för äldre baggar var 13600 kr. Högsta budet, 41 000 kr, gavs av Roland Peterson, Stora Hamre för en bagge från Sindarve lammgård. Vi önskar årets baggköpare lycka till och hälsar alla besökare välkomna igen i september 2021! Text Anna Törnfelt I Boskapstorgets historik kan man se djuren som såldes och klubbade priser. Sjonhem2020

30 sep 2020

Åkerarealen minskar stadigt med 1 hektar per timma och i år brukas 2,55 miljoner hektar

Källa Jordbruket i siffror Den areal som brukas som åkermark minskar stadigt i Sverige. De senaste 51 åren har åkermarken i genomsnitt minskat med 1 hektar i timman. Preliminärt areal  åkermark är i år 2 548 400 hektar, vilket en marginell minskning jämfört med 2020. Den totala arealen betesmark och slåtteräng är preliminärt 464 900 hektar år 2020. Det är en liten ökning med 3 700 hektar (+0,8 %) jämfört med år 2019. Jämfört med för fem år sedan, 2015, minskar den totala jordbruksmarken preliminärt med 26 600 hektar. Under samma period minskar åkerarealen med 41 600 hektar medan arealen betesmark och slåtteräng ökar med 15 100 hektar.  Sedan 2000 har spannmålsarealen minskat med 18 % och är preliminärt- och grönfoderväxter samt raps och rybs ökat med 24 % respektive 106 % under samma period. Den areal som brukas som åkermark minskar stadigt i Sverige. De senaste 51 åren har åkermarken i genomsnitt minskat med 1 hektar i timman. Omvandlas det till fotbollsplaner blir det en minskning med 34 fotbollsplaner per dygn, eller 12 500 fotbollsplaner varje år. Läs mer här där även grafik finns att studera ››

18 sep 2020

Ljuset på vakande fårbönder

veckobrev
18 september 2020 | Denna vecka har mycket handlat om rovdjursvakan. Tack alla för era insatser! Vakan har fått ett enormt genomslag i media och vi kan vara stolta över detta stora grupparbete som vi tillsammans genomfört.
Sist i dagens veckobrev blir det bildkavalkad enbart tillägnad Rovdjursvaka 2020. Massor med fina bilder, det märks att kamerorna i våra telefoner har utvecklats sedan 2015. Tack till vakare och fotografer! Ännu fler bilder finns i Rovdjursvaka 2020 på Facebook.
Att få upp rovdjursfrågan på medias dagordning var ett huvudsyfte med att hålla vakan, och det verkar ha lyckats bra. Här är några smakprov.

  • TV4 Nyheter 16/9 från Anders Råsbergs gård utanför Jönköping.
  • P4 Kristianstad idag med Anna Kristoffersson från Skånes Fårintressenter.
  • Gudrun var med i P1s flaggskepp Nordengren & Epstein 17/7 28:20 in i programmet. Något rumphuggen intervju på grund av kort om tid, men en uppföljning kanske kan bli möjlig.
  • P4 Västernorrland idag
  • Lantbruksnytt 17/9 3:35 in i programmet om vargangreppen i Skåne och direkt därefter om Rovdjurvaka i Eksholmens fårhage.

Vi har samlat på oss klipp och länkar, men har säkert missat en del. Så har ni tips på mediauppmärksamhet, skicka gärna ett mail till Britta. Särskilt lokala inslag, som vi lätt kan ha missat.
Nu gäller det att spinna vidare och att hålla frågan levande. Fler artiklar och inslag i etermedia är på gång. Vi kommer också att följa upp genom att uppvakta landsbygdsministern, riksdag och regeringen.
Våra djur står oss nära, är oerhört värdefulla både känslomässigt och ekonomiskt för våra företag, oavsett storlek på flock och företag. Hela livsvärv hotas av en rovdjursförvaltning som inte fungerar. Det är så lätt för människor som inte har någon relation till lantbruk eller djurhållning att avfärda frågan med ett "lammen ska ju ändå slaktas". Att man både kan älska, värna och äta djur är idag svårt för många att förstå, och hur man kan få ut den berättelsen behöver vi klura vidare på.
Sara Staffare Bredsjö 2
Mysigare än såhär blir det nämligen inte. Bild Sara Staffare i Rovdjursvaka 2020.
Idag deltar Anna i en workshop där pilotgårdarna i projektet Fossilfritt kött på Gotland får ta del av konsultbyrån 2050s klimatberäkningar för hela köttkedjan från gård till konsument, där även slakteri, transporter och grossister är inkluderade. Gårdarna har fått lämna in uppgifter om foder, drivmedel, gödsel, plast, elproduktion med mera. Allt detta handlar om att producera kött klimatsmartare, och att öka lantbrukens hållbarhet. Alla djurslag är representerade, flera lammgårdar är med, och betesmarksproduktion diskuteras mycket. Projektägare är LRF Gotland med Gotlands Slagteri AB som samarbetspartner. Vi väntar med spänning på siffror och mer kunskap från detta projekt.
Det har också varit Leverantörsråd med HKScan. Lammkonsumtionen ökar, men produktionen minskar. Försäljningen av Styckmästaren bästa går väldigt bra och det avspeglar sig på avräkningspriset. Det finns ingen kölista på lamm till slakt denna höst och anmälningarna stämmer bättre i år än det gjorde förra året. Bra jobbat ute på gårdarna, detta är superviktigt för att marknadspriset ska kunna hållas uppe! Nu gäller det att vi hela hösten lyckas hålla våra anmälningar och utlovade leveranser. Har ni blivande vinterlamm, förmedla dem vidare redan nu.
Scan kommer att införa ett nytt intransportsystem, det håller på att testas i ett pilotprojekt. Syftet är att minska körning med tomma bilar och ingår i HKScans hållbarhetsarbete.
Unga köttbönder heter ett nytt projekt för 25 utvalda nöt, gris och lammproducenter under 35 år. Här ska bönderna kunna utbyta erfarenheter, bilda nätverk och stärkas i sitt företagande. Projektet kommer att pågå under ett år och drivs av HKScan, för mer information kan man kontakta Elisabeth Svensson.
Möte denna vecka angående hårdgjorda ytor under djupströbäddar i fårstallar med Gotlands miljö- och hälsoskydd, LRF, Gotlands Fåravelsförening och RISE. På Gotland, men även i övriga Sverige, ställs olika krav från kommun till kommun. En del kräver gjutet betonggolv, andra kommuner nöjer sig med grusbädd. Miljö & hälsa på Gotland är rädda att bäddarna kan läcka och hänvisar till lagstiftningen. Forskningen från RISE informerade om att betong är också genomsläppligt, så en djupströbädd som får syre underfrån och där bädden börjar brinna snabbt är minst lika bra. Vem har inte försökt köra ut en hård ströbädd från får? Vi var dock överens att det behövs mer forskning, då lagstiftningen för miljö och djurhållningen är olika. Djupströbäddar som läcker är ofta ett djurskyddsproblem, då det inte har använts tillräckligt med strömedel. Skulle det bli krav på gjutna betonggolv under alla djupströbäddar skulle kostnaderna bli enorma. En del kommuner går med på att inte ha betonggolv, bara man har en gödselplatta för lagring.
Två rykande färska följesedlar för ullförsäljning finns att hämta på hemsidan. Den ena har tagits fram av SF i samarbete med Smart Textiles och Fårklipparförbundet, och är tänkt att användas vid både småskalig och storskalig försäljing, men den har anpassats för att fungera för industrin och att öka förståelsen för vad industrin efterfrågar. Den andra följesedeln är från Ullvilja och går in mer på detaljer, vi tror att den passar för försäljning av hantverksull. Målet med båda är att öka kvalitén på den svenska ullen och förstås att bidra till ökad och förenklad försäljning av svensk ull. Prova gärna båda följesedlarna och återkoppla till SF respektive Ullvilja vad som fungerar för er på fältet, och om ni har idéer till förbättringar.
Intensivt arbete med att välja ut årets seminbaggar pågår, 3 gotlandsbaggar och en textel är mer eller mindre klara. Men vi vågar inte avslöja vilka de är förrän nästa vecka, när avtalen är undertecknade och i hamn. Vi hoppas att även kunna erbjuda en ny finullsbagge och en Leicester, håll tummarna.
Världens första svenska digitala baggauktion hölls i lördags. Slutsatsen efter den första digitala baggauktionen är att formatet fungerar utmärkt. Läs Einars reportage från årets Linköpingsauktion redan nu, en längre version kommer i nästa Fårskötsel.
Några ändringar i utbudet på morgondagens Jönköpingsauktionen. Katalognummer 18, 21, 25 och 34 har lämnat återbud. Katalogen finns här, och programmet här. (Tryckfel i katalogen; rätt avelsvärden för katalognummer 24 och 38 på härstamningsbevisen, men inte i sammanställningen över baggarna.) Auktionskommittén skickar med en hälsning: Vi ses väl på lördag? Välkommen!
Katalog för baggauktionen Gotland och färsk information om auktionen finns här. Hela 48 baggar bjuds ut på Boskapstorget och det gör Gotland till Sveriges största auktion i år.
Boskapstorget finns också baggarna som bjuds ut på Mälardalens auktion på onsdag. Mer om Baggauktion i Mälardalen på deras Facebooksida.
Avsätt ordentligt med tid för Mälardalens och Gotlands auktioner. Linköpingsauktionens 25 baggar tog nästan två timmar.
Länsstyrelsens personal kan och ska alltid legitimera sig. På förekommen anledning uppmanas alla som får besök av någon som påstår sig vara från länsstyrelsen att begära legitimation. Om någon uppger sig att komma från länsstyrelsen eller någon annan myndighet men inte gör det, är det ett  brott enligt Brottsbalken och det är viktigt att polisanmäla sådana händelser.
Det finns platser kvar på de sista gårdsbesöken som Om Får och Foder-projektet arrangerar. Långasjö, Västerås, Ljusdal och Borlänge är de gårdbesök man fortfarande kan anmäla sig till. Har du möjlighet att haka på så missa inte chansen till kostnadsfritt och lärorikt möte med fårkolleger och lammrådgivare Theo den Braver.
Annkristin Hult med flera har skrivit ett häfte om ull som just släppts. Om ull är titeln och boken har i första hand kommit till för att skapa förståelse och väcka nyfikenhet. Boken kan köpas från nätbokhandlarna. Här finns mer information från förlaget.
omullbok
Foto Britta Wendelius
Läsning till helgen har kommit i form av Fårskötsel späckad med intressant läsning. Flera debattartiklar dessutom, vilket ju inte är så vanligt numera då debatter oftare förs på nätet. Kul tycker vi som med en viss saknad minns 1900-talets debattrika tidningar.
roligtochnyttigt
Foto Britta Wendelius
Linnea Eklund LE Ullkonsult är ute på turné. Linnea besöker ett antal fårgårdar för att få in känslan av ull från svenska fårraser "i fingrarna". Här besöker hon Stjärnbäck för att studera ull från gotlandsfår, för att sedan resa vidare till Stora Hallarsbo och deras ryafår. Erfarenhetsutbyte och intressanta diskussioner mellan fårbönder, fårklippare och ullkonsult utvecklar oss alla. Läs om Linnea och hennes företag i nya Fårskötsel.
LE
Fårklippare Johan Uhlås från Uhlås Fårservice och Linnéa Eklund LE Ull konsult. Foto Britta Wendelius
Trevlig helg önskar SF!
Nu blir det Rovdjursvaka 2020 för hela slanten. Och som sagt, ännu fler bilder finns i Rovdjursvaka 2020 på Facebook.
Johan Wegebro Vännäs
Johan Wegebro, rovdjursvaka på Forsbackagård utanför Vännäs.


Carina Jälkentalo Jämtland
Carina Jälkentalo, Laxsjö Jämtland.


Julia Snickås Siljansnäs Dalarna
Julia Snickås, Siljansnäs, Dalarna.


Karin-Wennås-Uppland
Karin Wennås, varg, lo och björn i närområdet här mitt i Uppland.


Sara Staffare Bredsjö 1
Sara Staffare, hälsningar från #rovdjursvaka2020 på Bredsjö Mjölkfår AB! Vi har en trevlig men kylig stund tillsammans med tacklammen och passar på att värma oss med lite Irish Coffee här uppe i Bergslagen.

Rosemarie Rudenvall, Meja och fåren i Åbyhammar.


Karin Ericson Eskilstuna
Karin Ericson, Eskilstuna i Sörmland.


Erik Löfstrand
Erik Löfstrand, Får i Åhl finns på plats och hoppas vi får uppmärksamhet och gehör för våra frågor.

Jonas Karlsson, Rovdjursvaka i Hällestad i Östergötland. Ann Hägge-Nilsson från LRF, Björn Johansson från Östgötalamm, reporter från Norrköpings tidningar, mfl var på plats. Tack alla för uppslutningen.


Bengt-Olov Elfman Värmland
Bengt-Olov Elfman, Rovdjursvaka med Värmlands Fåravelsförenings styrelse.


Anna Käll Värmlandsnäs,jpg
Anna Käll, det mörknar snabbt. Sörby strandängar, Värmlandsnäs.


Veronica Nyman Härlunda Skara
Veronica Nyman, medlemmar i Skaraborgs Fåravelsförening vakar över Trumpetaregårdens får i Härlunda utanför Skara.


Emil-Hamngren-Tranemo2
Emil Hamngren, Tranemo, Västergötland.


Karolina Persson Bosarp
Karolina Persson, rovdjursvaka i Lilla Bosarp, Jönköping.


Fredrik Bjarnehall
Fredrik Bjarnehall, när man är förkyld i Coronatider får man vaka ensam.


Passa Torp Halland
Passa Torp, vargvaka ute på tackornas bete. Vargen sågs senast i fredags bara några kilometer härifrån. Oroligt.


Helle Vanglund Söderberg
Helle Vanglund Söderberg, vaka i Hässlehult.


Anders Edbro Ekeröd
Anders Edbro, Rovdjursvaka i Ekeröd. God uppslutning och givande diskussioner med bland annat kommunalrådet!


Inger-Efraimsson-Blekinge
Inger Efraimsson, Blekinge.

Helén Reinholdsson, Öland.


Sjunkamosse Gård Skåne
Sjunkamosse Gård, skymning och vak i NV Skåne.


Katarina Larsson Skåne
Katarina Larsson, blåsig rovdjursvaka i Skåne.


FB_IMG_1600318469833
Här håller Skånes Fårintressenters styrelse representerad av Jerry Ohlin, Anna Kristoffersson och Marie Gardesson möte och rovdjursvaka på Eksholmsgård hos Pia-Maria och Jörgen Rasmusson. Deltar gör också Jan Hultgren och Hans Ramel från LRF Skåne och Elisabeth Svensson, HKScan.

Sammanställt av AnnaSisy