Tyskland: Ökande vargstam

Två källor om den ökande vargstammen i Tyskland.

Den 1/1 kl 19.03 återutsände Sveriges Radios P1/Klotet programmet "I Tyskland skjuts inga vargar". I programmet frågar man sig varför nästan inga hundar dödas av varg i Tyskland trots att hundarna springer lösa i skogen. Dessutom rivs färre får där. På det hela taget ger programmet en bild av ett i stort sett problemfritt samliv mellan Tysklands befolkning och vargen, och man lyfter fram att skogsägare välkomnar vargens hjälp att hålla efter klöv- och småviltstammarna. Fåraherden Frank Neumann i Sachsen representerar fårnäringen och han menar att han med hjälp av boskapsvaktande hundar och elstängsel klarar av att skydda sina får och att talet om att vargen är ett problem för fårnäringen är en storm i ett vattenglas.

Även i en artikel om varg i Tyskland i The Week pratar man med Frank Neumann om fårhållning och varg. Här betonas att kostnaderna för att skydda fåren är ett stort problem. Foder till de sex vakthundarna kostar honom runt 8000 dollar (ca 63 000 SEK) per år, och äter upp en stor del av den vinst som genereras av de 750 fåren.
– Många av oss lantbrukare här i Sachsen är beredda att leva med vargar, säger han. Men det är en enorm ekonomisk börda.

Sveriges Radio P1: Vargen ökar snabbt i Tyskland ››
The Week: Germany has a serious wolf problem ››
Översatt med Google ››