Wales: Kapar kostnader genom tidig avvänjning

Att avvänja lammen en månad tidigare än vanligt är en i en rad förändringar som har lett till förbättrade resultat för Ben Anthony and Diana Faircloughs, som driver en gård med 700 tackor och dikor i Wales.

Genom ett projekt inom ramarna för Farming Connect Demonstration Farm undersökte de i år effekterna av att avvänja lammen i slutet av juni, en månad tidigare än 2013. Slutsatsen blev att detta har bidragit till att sänka produktionskostnaderna på Frowen gård. En metod man kommer att fortsätta med.