Ull ull ull, Södermanland

Södermanlands Läns Fåravelsförening inbjuder
Fårfolk – Ullproducenter – Användare – Intresserade

Gästgivaregården, Malmköping
Torsdag 17 mars kl. 18.00

Läs mer på distriktets sida ››