Uppdatering av Betesbloggen 11 juni

Under normala förhållanden är det sällan meningsfullt att avvänja beteslamm innan de blivit cirka 85 dagar gamla. Lammen blir inte fullt utvecklade idisslare förrän vid 25 kilos vikt och att avvänja beteslamm innan dess skapar bara nya problem. Men eftersom det inte är något regn i sikte den kommande veckan behövs annorlunda grepp för att klara upp situationen så bra som möjligt.

Läs Uppdatering av Betesbloggen 11 juni

Foto Elof Nilsson