FarmStat 2022

FarmStat presenterar sin andra rapport som innehåller sammanställda data från 2022.

Innehåll:
Parasitläget hos svenska får
Kvalitetsutfall får och lamm vid slakt
Djurhälsa i svenska grisbesättningar
Produktionsresultat i svenska grisbesättningar
Fyndkoder vid slakt av nötkreatur
Kvalitetsutfall för slaktade nötkreatur

I projektet FarmStat, som finansieras av anslagsmedel från Jordbruksverket, har Gård & Djurhälsan för första gången sammanställt information kring hälsoläge och produktionsresultat i den svenska gris-, nöt- och lammproduktionen.

Underlaget för den sammanställda statistiken kommer från slaktade djur, produktionsuppföljningsprogram, veterinärjournaler och från provtagningsresultat. En viktig del i det svenska hälsoläget är även sjukdomsövervakning och sjukdomskontroll, där Gård & Djurhälsan ansvarar för ett flertal program.

FarmStat planeras som ett flerårigt projekt och avsikten är att under kommande år utvidga och fördjupa informationen.

Läs rapporterna

FarmStat-rapporten för 2022
FarmStat-rapporten för 2021