Utfodring i Lammproduktion

Uppsala: 29 september, kl. 18.30 – 21.30
Östhammar: 13 oktober, kl. 19.00 – 22.00

Kursinnehåll:

  • Tackans utfodringsperioder
  • Lammtillväxt och utfodring
  • Grovfoderkvalitet och foderanalys
  • Kraftfoder, råvaror och principer för foderstat
  • Hur vet man att utfodringen fungerar?
  • Signaler i produktionen och konsekvenser för miljön

Vi bjuder på kaffe och kaka!

Anmälan via mail med namn och fakturaadress senast 1 v innan kursen till: victoria.thuillier@hushallningssallskapet.se
Kursen finansieras via landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagare.
Frågor: Victoria Thuillier, Rådgivare lantbruksdjur, 070 236 25 45