Utlysning av Branschutvecklingspengen 2022

Sveriges köttbönder sätter årligen av 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen i syfte att utveckla näringarna inom gris, nöt och lamm. Utlysningen ska möta varje djurslags behov och utmaningar och samtidigt bidra till lönsamhet i hela värdekedjan.

Branschutvecklingspengen ökar näringens konkurrenskraft och stimulerar tillväxt inom svensk köttprouduktion. Med riktade insatser stärks kunskap och kompetens genom hela värdekedjan. Tillsammans ser vi till att vara i framkant vad gäller framtidens hållbara livsmedelssystem.

Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen. I beslutsgruppen finns representanter från Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött. Beslutsgruppen anger också vilka kriterier som gäller för utlysningen. Kriterierna är satta utifrån varje djurslags behov och utmaningar.

Kriterier för utlysning för lamm

  • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för får och lamm.
  • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd.

Vem kan söka Branschutvecklingspengen?

  • Du jobbar idag som rådgivare, veterinär, producent, forskare eller entreprenör.
  • Din idé ska bidra till värdekedjans lönsamhet.
  • Din idé ska vara till nytta för hela branschen och måste därför kommuniceras brett.

Totalt finns 3 000 000 kronor att söka och anslagen fördelar sig mellan djurslagen efter inbetalda medel, vilket gör att projekt inom gris har ca 65 %, nöt har ca 30 % och lamm ca 5 % av totalsumman.

Mer information och länk till ansökan finns på Svenska Köttföretagens hemsida.