Om en av dina tackor får akut klinisk juverinflammation

Nu är projektet där Gård & Djurhälsan vill ha in mjölkprover från akuta kliniska juverinflammationer i gång!

Gård & Djurhälsan samlar in aktuella data avseende vilka bakterier som orsakar denna vanliga och besvärliga sjukdom hos tackorna, och vilken medicin (antibiotika) som är bäst alternativ för behandling.

Provtagningsmaterial för gratis koll har skickats ut till besättningar i G&D med mer än hundra tackor, så kom ihåg att nyttja erbjudandet.

Kontaktuppgifter finns på Gård & Djurhälsans hemsida.