Utlysning av medel ur Kaj Sjunnessons Minnesfond

Minnesfondens syfte är att genom utdelning av fondens medel utveckla och främja det svenska slaktlammet och svensk slaktlammsproduktion i Kaj Sjunnessons anda.

Medel kan sökas av person, projekt eller organisation för att utveckla en idé som främjar svensk slaktlammsproduktion eller för försök, studier, studieresor som uppfyller fondens syfte.

Årets utlysning är 20 000 kr

  • Sista ansökningsdag för denna utlysning är 20 september 2023.
  • Ansökan via mail sänds till Tomas Olsson tomas@norrbylamm.se
  • Frågor besvaras av Tomas Olsson 0706-87 08 61
  • Ansökan ska innehålla namn och kontaktuppgifter samt en kort beskrivning av hur du vill utveckla svensk slaktlammsproduktion.
  • Årets mottagare av medel tillkännages under Lamm 2023 den 6 oktober.
  • Mer information och stadgar för fonden finns på Lammproducenternas hemsida.

En kommitté tillsatt av styrelserna i Sveriges Lammköttproducenter, Södermanlands Läns Fåravelsförening och Östgötalamm beslutar belopp och vem/vilka som får del av medlen.

Hämta utlysningen som pdf