Välkomna till Lamm 2023

Hotell Scandic Linköping Väst den 5–6 oktober 2023
Arrangeras av Lammproducenterna

Produktionstackan är stommen i lammproduktion. Med Lamm 2023 vill bli bjuda in till diskussion, kunskapsutbyte och inspiration. Väljer vi rätt djurmaterial och tar hand om tackan på ett bra sätt kan vi öka såväl produktionen som lönsamheten. Vi tror på framtidens lammproduktion!

Hämta inbjudan för program och information om anmälan.