Utnyttja betet fullt ut

Jordbruksaktuellt
Trots att det känns som att året precis har börjat är betessäsongen snart här. Jordbruksaktuellt har pratat med Louise Ryberg och Frida Hedin, rådgivare för lantbruksdjur respektive naturvård på Hushållningssällskapet, som ger tips och råd för en lyckad betessäsong för får och lamm.

Enligt Frida Hedin ska planeringen inför betessäsongen helst börja redan när djuren stallas in på hösten.

– Då bör man utvärdera säsongen för att se vad som fungerade bra och vad som behöver justeras till nästa säsong.

Hon tipsar om att göra en matris över djurgrupper och beteshagar, för att lättare planera kommande säsong, och ha en plan för vilka marker som ska betas först.

– Så man har stängslet på plats, och inte börjar stängsla när man egentligen skulle släppt ut djuren.

Läs artikeln här