Vaccinering mot blåtunga har inletts

Under måndagen inleddes arbetet med vaccinering och utökad provtagning mot djursjukdomen blåtunga.

Jordbruksverkets distriktsveterinärer genomför vaccinationerna med början i det spärrade område med en radie av 20 km som inrättats efter att blåtunga i helgen konstaterades på en gård i Halland.

Ett 10-tal besättningar i området närmast den smittade gården beräknas bli provtagna och vaccinerade under måndagen. Åtta team bestående av en distriktsveterinär och assisterande personal är i gång.
– Vi börjar med att provta och vaccinera alla besättningar med idisslare inom 2 km från den smittade gården. Dessutom vaccineras samtliga besättningar inom 20 km radie från gården. Målet är att vi ska klara detta inom en vecka, säger Håkan Henrikson, chef för Distriktsveterinärerna och ansvarig för Jordbruksverkets arbete med provtagning och vaccinering.
 
När arbetet i 20 km-området är klart är planen är att fortsätta vaccinera i ett område med 100 km radie. Det finns 1 miljon vaccindoser tillgängliga och det är tillräckligt för att genomföra denna vaccinering.
 
Håkan Henrikson vill uppmana djurägare i de områden där vaccinering ska genomföras att förbereda sig både mentalt och praktiskt.
– Vi har många besättningar att ta hand om och det kan vara ett stort arbete att provta och vaccinera varje enskild besättning. Det är viktigt både för djurägaren och oss att det flyter snabbt och smidigt. Till exempel kan djurägaren hjälpa till genom att ha samlat ihop djuren när teamet kommer till gården, säger Håkan Henrikson.
 
Frågor och dispenser för transporter
Djurägare som har frågor om blåtunga kan kontakta Jordbruksverkets kundtjänst på 0771-223 223.
 
Ansökningar om dispenser för transporter till slakt från områden med restriktioner för blåtunga hanteras av länsstyrelsen. I undantagsfall kan Jordbruksverket lämna dispens för andra förflyttningar av levande idisslare.