Spärrat område för blåtunga utökas

Analyser från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att ytterligare fyra nötkreatur i Halland har konstaterats vara smittade av djursjukdomen blåtunga. Djuren tillhör samma djurägare som de djur som konstaterades smittade under helgen.

Jordbruksverket har beslutat att utöka det spärrade området på grund av de nya fallen men restriktionsområdet behålls i sin nuvarande utsträckning.

Sammanlagt har sex nötkreatur i Halland konstaterats vara smittade av blåtunga. Det spärrade område med en radie av 20 km runt den smittade gården som Jordbruksverket införde i helgen kommer med anledning av de fyra nya smittade djuren att utvidgas. Dessa djur har vistats på bete en bit från gården. I området runt detta bete kommer smittspårningen att intensifieras och andra idisslare i närheten kommer att provtas och vaccineras snarast möjligt. Jordbruksverket har för närvarande många veterinärteam ute för att provta och vaccinera mot blåtunga.
 
Information om transportrestriktioner, dispensregler och så vidare finns på Jordbruksverkets webbplats.
 
Frågor om blåtunga
Djurägare som har frågor om blåtunga kan kontakta Jordbruksverkets kundtjänst genom att ringa 0771-223 223.
 
Kontakta din länsstyrelse för frågor och dispensansökningar som gäller transporter till slakt.