Svidknott och transporter riskerar sprida blåtunga

Även om det är via svidknott som djursjukdomen blåtunga sprids mellan idisslare medför transporter av levande idisslare också en risk för att smittan får en ökad spridning.
– Om ett smittat djur transporteras till ett annat område finns det risk för att svidknott i det nya området också blir bärare av smittan och sprider den vidare. Dessutom finns det risk att infekterade svidknott följer med i transporten. Därför råder transportstopp inom det spärrade området närmast den smittade gården i Halland och restriktioner för transporter i restriktionsområdet för blåtunga, förklarar Bengt Larsson, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Närmast utbrottet finns ett spärrat område med en radie av 20 km från den smittade gården. Med anledning av att det nu är sammanlagt sex nötkreatur som konstaterats vara smittade i Halland har det spärrade området att utvidgas något. Delar av Halmstads, Laholms, Markaryds och Ljungbys kommuner ingår i det spärrade området. Kartor över det spärrade området finns på länsstyrelsens webbplats. Restriktionsområdet behåller sin nuvarande utsträckning.

Det är förbjudet att transportera idisslare som t.ex. nötkreatur, får, getter, lamadjur och hjortar både inom och ut från det spärrade området. För transporter till slakt har länsstyrelsen möjlighet att bevilja dispens. För övriga transporter av levande idisslare kan Jordbruksverket i undantagsfall bevilja dispens.
 
Utanför det spärrade området finns ett restriktionsområde med en radie av 150 km från den smittade gården. Det är förbjudet att transportera levande idisslare ut från restriktionsområdet men transporter inom restriktionsområdet är tillåtna. Även när det gäller restriktionsområdet kan länsstyrelsen bevilja dispens för transporter till slakt ut från området och Jordbruksverket kan i undantagsfall ge dispens för övriga transporter av levande idisslare.
 
Det är tillåtet att transportera idisslare in till restriktionsområdet, men för att transportera ut dem igen krävs dispens enligt ovan.
 
När det gäller dispenser för transporter till slakt har såväl djurägaren som transportören och slakteriet ett ansvar. Mer information om vad respektive part ska göra finns på Jordbruksverkets webbplats.
 
Frågor om blåtunga
Djurägare som har frågor om blåtunga kan kontakta Jordbruksverkets kundtjänst genom att ringa 0771-223 223.
 
Kontakta din länsstyrelse för frågor och dispensansökningar som gäller transporter till slakt.