Misstanken om blåtunga i Skåne bekräftad

Det prov på mjölk från en gård utanför Hörby i Skåne som under tisdagen misstänktes vara smittat av blåtunga är nu bekräftat. Det visar provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
Det rör sig om en nötkreatursbesättning med mjölkkor, där provsvaren visade att tre djur är smittade. Inget djur har visat symtom på blåtunga.

Gården är spärrad och djurägaren är informerad. Ett spärrområde med en radie av 20 km från den smittade gården har upprättats. Karta över spärrområdet, se länk till höger.
Restriktionsområdet kommer att ses över utifrån samtliga bekräftade fall. Jordbruksverket återkommer med information om hur restritionsområdet utformas.
 
Jordbruksverkets vaccinationsteam får delvis i nuläget omdirigeras till området kring Hörby. Med anledning av fallet i Hörby kommer en ny vaccinationscentral att startas upp i Kristianstad i slutet av veckan. Detta för att snabbt nå ut till de berörda djurägarna för att vaccinera och provta.
 
 
Frågor från djurägare
Djurägare som har frågor om blåtunga kan kontakta Jordbruksverkets kundtjänst på 0771-223 223.