Fall av blåtunga i Kronoberg

En gård i närheten av Traryd, Kronobergs län, har efter analys på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA visat sig vara smittad av blåtunga.
Med anledning av detta kommer spärrområdet att utökas. Det rör sig om en fårbesättning med två smittade får, där inget av djuren visat symtom.

Gården är spärrad och den berörda djurägaren är kontaktad. Ett spärrområde med en radie av 20 km från den smittade gården har upprättats. Det nya spärrområdet går ihop med de tidigare lagda spärrområdena och omfattar nu efter tillägg hela eller delar av följande kommuner: Halmstad, Hässleholm, Laholm, Ljungby, Markaryd, Osby, Älmhult och Örkelljunga. 
 
En detaljerad karta över spärrområdets exakta gränser kommer att finnas tillgänglig via Kronobergs och Skånes länsstyrelsers webbplatser och via Jordbruksverkets webbplats under morgondagen.
 
Jordbruksverket kommer att intensifiera arbetet med provtagning och vaccinering i det nya spärrade området.
 
 
Frågor från djurägare
Djurägare som har frågor om blåtunga kan kontakta Jordbruksverkets kundtjänst på 0771-223 223. Kundtjänst har öppet måndag-fredag kl 8.00-16.30.