Vad kan djurägaren göra för att bekämpa blåtunga?

Många djurägare undrar vad de ska göra för att skydda djuren mot svidknott för att undvika djursjukdomen blåtunga. De åtgärder som är viktigast nu är att bistå med insamlande av djuren för vaccination så att denna går smidigt. Insektsbehandling av djuren i väntan på vaccination och tills vaccinationen ger fullgott skydd.

Slutligen bör alla djurförflyttningar som inte är nödvändiga inom restriktionsområdet undvikas, trots att det är tillåtet att förflytta djur.

Du som djurägare kan behandla dina djur mot insektsangrepp
Vill du som djurägare vidta aktiva åtgärder för att bidra till att skydda dina djur mot svidknott och blåtunga, kan du behandla dina djur med olika bekämpningsmedel mot insekter. Jordbruksverket har en lista på de medel som rekommenderas, vilka djurslag de kan användas till och karenstider.
 
Du som djurägare kan planera inför vaccinationsteamets besök
I de områden där vaccination av djur kommer att ske, kontaktar vaccinationsteamen berörda djurägare. Det är bra om du, innan du blir kontaktad av ett vaccinationsteam, tänker över och planerar för hur du ska samla ihop dina djur. Om vaccinationsarbetet går smidigt har vi större möjlighet att hinna vaccinera alla besättningar inom de aktuella områdena innan nästa knottsäsong.
 
Undvik djurförflyttningar
Vi kan fortfarande inte utesluta att smittan finns på fler platser inom restriktionsområdet. Det innebär att du genom djurförflyttningar kan sprida smittan utan att veta om det. Därför vädjar vi till dig som djurägare att så långt det är möjligt undvika djurförflyttningar inom restriktionsområdet även om det är tillåtet.
 
Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för smittbekämpning av blåtunga. I samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) sker olika provtagningar för att få kunskap om hur utbredd smittan är. Samtidigt pågår vaccinering i de drabbade områdena för att skydda djuren från sjukdomen.
 
Frågor från djurägare
Djurägare som har frågor om blåtunga kan kontakta Jordbruksverkets kundtjänst på 0771-223 223. Kundtjänst har öppet måndag-fredag kl 8.00-16.30.