En väl genomtänkt betäckning

Det kan tyckas lite sent att ta upp ämnet nu med tanke på att en del redan har sin betäckning bakom sig och eftersom det tar lång tid att förbereda djuren.
Men jag har ändå valt att ta upp det som står i en artikel i Sheep Farmer eftersom det ger en chans till eftertanke och eventuell omplanering för er som inte är färdiga.

Om du t ex har djur som är i dåligt hull nu och planerar att betäcka inom de närmaste månaderna så är risken stor att du inte får ett bra resultat. Om baggen är mager så kan det vara idé att se sig om efter en ersättare/efterbetäckare, förutom att så klart ta reda på vad orsaken är till det dåliga hullet och försöka åtgärda det.

Om tackorna är magra så resulterar det ofta i färre
lamm per tacka och om man inte lyckas fodra upp dem innan högdräktighet och lamning så föder de ofta svaga lamm, får dålig kvalitet på råmjölken och låg mjölkproduktion mm.

Så innan baggen släpps till tackorna kan det vara värt att fundera på om dina djur är i tillräckligt god kondition för att det ska löna sig eller om du ska vänta med betäckningen och fodra på dem.

Vikten av att undersöka baggarnas testiklar kan inte nog understrykas.
Baggen undersöks stående och han ska ha två stora, fasta testiklar som rör sig fritt i pungen och som är lika stora i storlek. Man ska klämma försiktigt på dem och då ska de varken kännas mjuka eller hårda utan som en spänd muskel. De små bitestiklarna som sitter längst ner på testiklarna ska också kännas fasta och jämna. Känn även ovanför testiklarna och på sädesledarna att det inte sitter knutor eller ojämnheter där.

De flesta vuxna baggar ska ha en omkrets på
ca 30 –
40 cm runt pungen på det bredaste stället. Omkretsen är starkt korrelerad till volymen på testiklarna och baggar med stora, friska testiklar kommer med stor sannolikhet producera stora mängder högkvalitativ sperma medan baggar med små, mjuka testiklar sannolikt lämnar dålig sperma.

Om du är det minsta osäker på din bagges testiklar så rådfråga veterinär eller någon som är erfaren på området.

Nya baggar ska helst tas hem 8 veckor innan betäckningen så de hinner acklimatisera sig och stå i karantän med allt vad det innebär.

Näring
Baggar tappar ofta 0.5 poäng i hull per vecka under betäckningsperioden (skalan går från 1-5), så de måste vara minst 3.5-4 när man släpper ihop dem med tackorna.

Det är minst lika viktigt att de är friska och i gott hull minst två månader innan betäckningen för det är då spermierna produceras! Se till så att de får tillräckligt med selen eftersom det är viktigt för spermieproduktionen.

Det är minst lika viktigt att baggarna inte är för feta eftersom detta påverkar dem negativt på flera sätt. Förutom att de blir tunga och kan få dålig kondis så kan fett sätta sig i pungen ovanför testiklarna och försvåra deras rörelse upp och ner. Då hindras temperaturregleringen i testiklarna och spermierna kan få dålig kvalitet.

De får också minskat libido när de är över 4 på skalan vilket gör dem mindre aktiva.

Om du beslutar dig för att ge baggarna tillskott av kraftfoder så se upp med urinsten.
De ska alltid ha tillgång till saltsten och rent, friskt vatten som en grundförebyggande åtgärd.

En del av informationen i den här artikeln kom från artikeln ”A planned Approach” från tidningen Sheep Farmer Vol 27 Nr 5 2008. Den artikeln är utdrag från boken ”Sheep Flock Health – a planned approach” av Neil Sagrison som publicerades våren 2008 av Blackwell Publishing Ltd.

Neil skriver just nu på en forskaruppsats vid Moredun och är en mycket respekterad veterinär på Universitetet i Edinburgh.

Text och övers: Emma Rosenmüller.