Nytt spärrområde på grund av nya fall av blåtunga

Nya fall av djursjukdomen blåtunga har påvisats på fyra gårdar i Skåne. De nya fallen är spridda över ett stort geografiskt område och Jordbruksverket har beslutat att göra hela Skåne och delar av Halland, Kronoberg och Blekinge till spärrområde. Inom spärrområdet öppnas det upp för förflyttningar av djur, vilket underlättar för många djurägare.
— Vi kommer nu att fokusera mer på att hitta eventuella nya smittade områden och mindre på områden där vi vet att smittan redan finns, säger Bengt Larsson, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Sedan blåtunga för första gången konstaterades i Sverige i början av september har Jordbruksverket haft som strategi att försöka begränsa smittan till något eller några få områden genom att införa transportrestriktioner, avliva smittade djur och snabbt vaccinera besättningar i närområdet. Så här långt har omkring 70 000 djur i Hallands, Skånes, och Kronobergs län vaccinerats. Förutom de fyra nya Skånegårdarna har smittan hittills påvisats hos sammanlagt 32 djur i 14 besättningar.
 
Efter att smittan inledningsvis var begränsad till Halland har blåtunga under den senaste veckan konstaterats på flera håll i bland annat Skåne och i Kronobergs län.
– Nu när vi ser att smittan spridits med svidknott till större områden ändrar vi en del i våra strategier. Vi koncentrerar oss mer på spärrområdets ytterkanter för att vi ska kunna få besked om smittan finns även där. Vaccinationsarbetet kommer att pågå under hösten och vintern i hela spärrområdet och delar av restriktionsområdet med målet att vara klara inför nästa års svidknottssäsong, säger Bengt Larsson.
 
Lättnader för transporter inom spärrområde
Efter de nya fallen av blåtunga har Jordbruksverket beslutat att göra hela Skåne, västra delarna av Blekinge och Kronobergs län och delar av Halland till ett spärrområde för blåtunga. Det exakta spärrområdet finns på Jordbruksverkets webbplats. Det transportförbud för idisslare som hittills har gällt inom spärrområdet luckras upp och det blir möjligt att också genomföra transporter av levande djur inom spärrområdet utan krav på dispens. Det är även möjligt att transportera djur från restriktionsområdet in i spärrområdet. För transporter till slakt ut från spärrområdet kan länsstyrelsen fortsatt lämna dispens. I undantagsfall kan Jordbruksverket ge dispens även för andra förflyttningar av levande idisslare ut från spärrområdet. Utbredningen av restrisktionsområdet ändras inte och samma regler som tidigare kommer att gälla där.
 
– Vi har framförallt två mål i bekämpningsarbetet. Det första är att identifiera smittade områden och det andra är att vaccinationskampanjen ska vara klar innan nästa års svidknottssäsong. Vi ser heller ingen mening med att i fortsättningen avliva smittade djur då dessa kommer att bli immuna efter infektionen och de kommer därför inte att sprida smittan vidare till nästa säsong. Vidare uppmanar vi även djurägare att anmäla till sin veterinär om de har djur som uppvisar symptom liknande de som ses vid blåtunga, säger Bengt Larsson.
 
Mer information om blåtunga hittar du på www.sjv.se/blatunga

Frågor och dispenser för transporter
Djurägare som har frågor om blåtunga kan kontakta Jordbruksverkets kundtjänst på 0771-223 223.