Blåtunga i Jönköpings län påverkar områden och vaccinationsstrategi

Spärr- och restriktionsområdet för djursjukdomen blåtunga utökas. Analyser från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att blåtunga finns i ytterligare en nötkreaturbesättning i närheten av Forsheda i Jönköpings län.

Gården ligger utanför det nuvarande spärrområdet, vilket gör det nödvändigt att utöka det. Även restriktionsområdet utökas norrut och omfattar stora delar av Västra Götaland och delar av Östergötland.

I den smittade besättningen är det ett djur som är positivt för blåtunga. Fallet fångades upp genom tankmjölksprov. Djurägaren är informerad. Gården är belägen utanför det nuvarande spärrområdet. Det gör att spärrområdet kommer att utökas med en radie av ca 20 km från den smittade gården. Även restriktionsområdet utökas med en radie av ca 150 km utifrån den nya gården. Kartor över det nya spärr- och restriktionsområdet kommer att finnas tillgängliga på berörda länsstyrelsers webbsidor samt på Jordbruksverkets webbplats.
 
Påskynda vaccinationskampanjen
I takt med att spärr- och restriktionsområdet utökas omfattas fler och fler djur av Jordbruksverkets vaccinationskampanj. För att nå målet att en tillräckligt stor andel av de tama idisslarna i spärrområdet och delar av restriktionsområdet ska vara vaccinerade, och därmed immuna mot blåtungeviruset innan svidknotten som sprider smittan åter blir aktiva till våren, ändrar nu Jordbruksverket delvis vaccinationsstrategin. För att påskynda vaccineringen kommer inte besättningar med tio djur eller färre att omfattas av vaccinationskampanjen fortsättningsvis. Inte heller idisslare som ska slaktas före 1 april 2009 kommer att bli vaccinerade.
-Vi gör bedömningen att Jordbruksverket trots dessa undantag når ett tillräckligt gott smittskydd mot blåtunga inför nästa svidknottsäsong. Vårt mål är att få så många djur som möjligt vaccinerade innan nästa års säsong för svidknott. Därmed minskar risken för att smittan ska spridas avsevärt. Förhoppningen om att vi hinner vaccinera berörda djur innan nästa knottsäsong är mycket god. Lyckas denna vaccinationskampanj kan Sverige undvika mycket lidande för djuren och stora produktionsförluster för djurägare, säger My Sahlman chef för enheten för internationella frågor och beredskap vid Jordbruksverket.
 
Fortsatt provtagning
Jordbruksverket kommer att fortsätta arbetet med provtagning och vaccinering i det nya spärrade området. Nya tankmjölksprover kommer också samlas in från de norra delarna av restriktionsområdet, både innanför och utanför befintlig restriktionsgräns. Detta för att få en bild av smittläget i landet.
 
Mer information om finns på Jordbruksverkets webbplats, www.sjv.se/blatungalänk till annan webbplats.
Djurägare som har frågor om blåtunga kan kontakta Jordbruksverkets kundtjänst genom att ringa 0771-223 223.