Vektorfri period från den 15 november

Eftersom det är konstaterat att svidknotten som orsakar virussjukdomen blåtunga inte längre är aktiva har Jordbruksverket beslutat att vektorfri period ska gälla från och med den 15 november.

Under den vektorfria perioden är det lättare att transportera ut vissa djurgrupper från spärr- och restriktionsområdet.

Risken för att djuren ska drabbas av blåtunga har minskat kraftigt. Jordbruksverkets beslut om att införa vektorfri period grundar sig på Statens veterinärmedicinska anstalts bedömning om att svidknotten inte fungerar som aktiva smittspridare då medeldygnstemperaturen varit under 10°C de senaste 14 dygnen. Likaså har man inte kunnat påvisa några svidknott i de utplacerade fällorna.
 
Vad innebär den vektorfria perioden?
Från och med den 15 november råder vektorfri period, det vill säga den period då svidknotten inte är aktiva. Under den vektorfria perioden är det möjligt att föra ut vissa kategorier av idisslare, ur spärr- och restriktionsområdet, utan att ansöka om dispens. Djuren måste då vara provtagna enligt Jordbruksverkets anvisningar och provsvaren ska visa att djuret inte bär på smitta. Spärr- och restriktionsområdet kommer att finnas kvar. De regler som finns för slakt av djur från restriktionsområdena gäller även under den vektorfria perioden.
När svidknotten åter blir aktiva till våren kommer Jordbruksverket att meddela när vektorperiod införs.

Jordbruksverket provtar kontinuerligt, både innanför och utanför befintligt restriktionsområde, för att få en bild av smittläget i landet.

Den pågående vaccinationskampanjen fortsätter som planerat. Det är av stor vikt att djuren blir vaccinerade så snart som möjligt för att det ska vara möjligt att utrota sjukdomen.

Mer information
Riktlinjer kring provtagning och transport av djur ut ur spärr- och restriktionsområdet

Frågor från djurägare
Djurägare som har frågor om blåtunga kan kontakta Jordbruksverkets kundtjänst på 0771-223 223.