Vad konsumenter tycker om lammkött

1011 webbaserade intervjuer genomförda av undersökningsföretaget Yougov, 28-29 september 2015

Frågorna som ställts är

  • Hur ofta köper du lammkött i butik?
  • Varför köper du inte lammkött alls eller oftare?
  • Vilka faktorer är viktiga när du köper lammkött?
  • Hur viktigt är det för dig att lammköttet som du köper är svenskt?
  • Hur nöjd, eller missnöjd, är du med det svenska lammköttet du köper i butik?

Öppna Vad konsumenter tycker om lammkött (pdf) ››