Vad tycker du om Maedi-Visnaprogrammet?

Stina Larsson, agroteknikerstuderande vid BYS, gör ett LIA-arbete om Maedi-Visna. Hon har gjort en enkät för att få kunskap om vad svenska fårägare tycker om MV-programmet. Enkäten är kort och besvaras anonymt. Öppet att svara till 25 augusti 2021.

Till enkäten