ALNARPS LAMM & FÅRDAG 2024

Ökad svensk lammproduktion
Måndagen den 22/4 kl. 16.30–20.00

Lokal: Crafoordsalen – Navet, Alnarp
Avgift: Kostnadsfritt
Anmälan: Går att anmäla sig för digital deltagande fram till den 21/4 https://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20240422.aspx

Endast ca 30 % av lammkött som konsumeras i Sverige är svenskt. Köttpriserna går upp men svensk lammproduktionen står ändå stilla. Det är krig och kris i världen och det finns osäkerhet gällande väder, rovdjur, räntor, priser på insatsvaror och arbetskraft på gården. Vad krävs för att få nya och etablerade lammföretag att växa?

I år är den för första gången vi har Alnarps lamm- och fårdag på plats i Alnarp, vi hoppas att få se er här för att även passa på och nätverka. Det går också att delta digitalt via Zoom.

Dagen riktar sig till lamm- och får företagare, rådgivare, lärare, studenter, forskare och andra intresserade inom branschen. Varmt Välkomna!

Om föreläsarna

Per Hansson har lång lantbrukserfarenhet, bland annat som bankman innan han börja på SLU och fokuserade på management och företagande.

Karl-Ivar Kumm har stor erfarenhet av ekonomiska analyser och jobbar med nöt och lamm vid SLU i Skara.

Birgit Fag är har lång erfarenhet av egen lammproduktion och som rådgivare genom Hushållningssällskapet Jönköping.

Andreas Bolmgren, större lammproducent, berättar om sitt företag och vägen framåt. Andreas är även styrelseledamot i Sveriges Fåravelsförbund och i Svenskt Kött.

Klicka här för uppdaterat program

Dagen arrangeras av Inst. Biosystem och teknologi – SLU, SLU Partnerskap Alnarp, LRF-Skåne &
Skånes fårintressenter