Vilka forskningsbehov har du?

Källa Nyhetsbrev från Stiftelsen Lantbruksforskning

April månad betyder att Stiftelsen Lantbruksforsknings årliga öppna utlysning är öppen för ansökningar. Det är nu de skarpaste idéerna för att stärka lantbruket för framtiden ska formuleras i ansökningar. Går ansökningarna vidare i steg ett – där en branschgrupp bedömer relevansen och nyttan för företagen – får forskaren skicka in en fullskalig ansökan, som bedöms på vetenskaplig nivå i steg två.

Om ansökningen klarar nålsögat i både steg ett och två kommer den föreslås att godkännas för styrelsen i december. Hela processen på tio månader är viktig för att få fram forskningsprojekt som ger största möjliga utväxling för forskningsmedlen som samlas in från lantbrukarna. För att förtydliga tillämpningen av forskningen kräver vi att näringen är delaktig i projekten, såväl i utformningen som utförandet. Och när forskningsresultaten formuleras efter några år så har forskarna till uppgift att sprida dem, även det för lantbrukets nytta.

För att forskningen och dess finansiering ska nå bästa resultat behöver både forskare, lantbrukare och näring vara engagerade. Inte bara engagerade i forskningsprojekten, utan även i vilka frågor som behöver beforskas framöver, i både den årliga öppna och i de riktade utlysningarna.

Stiftelsen Lantbruksforskning som administrerar utlysningar och ansökningar vill gärna att både forskare och lantbrukare hör av sig med idéer och inspel. Nu när säsongen drar igång är det säkert många av er som grubblar på förbättringar och utveckling där just ni befinner er – hör av er!

Årets öppna utlysning av 40 miljoner kronor till behovsdriven lantbruksforskning är här

Lantbrukets egen forskningsstiftelse avsätter 40 miljoner kronor i den årliga öppna utlysningen för behovsdriven forskning för att stärka konkurrenskraften inom svenskt lantbruk.

Årets öppna utlysning syftar till att finansiera tillämpad forskning som leder till konkret nytta, ökad konkurrenskraft och lönsamhet för Sveriges lantbrukare. Med de två tvärvetenskapliga fokusområdena inom livsmedel, samt klimat och miljö ser stiftelsen att aktuella behov av företagande- och hållbarhetsperspektiv ska kunna genomsyra framtida forskning som beviljas anslag.

Ansökningar ska senast lämnas in den 4 juni. Läs mer om utlysning och hur ansökningsprocessen går till.