Varghanen i Bredfjällsreviret skjuten

Den varg som hittills orsakat elva angrepp på djurbesättningar inom Bredfjällsområdet sköts kl 00.10 den 26 augusti. Vargen fälldes vid en fårhage där den natten innan dödat nio får.

Totalt har sedan midsommarhelgen omkring
80 får dödats, skadats eller avlivats på grund av vargangrepp i området mellan riksväg 44 i norr till Kungälv i söder och mellan Göta älv och E6:an.
Berörda kommuner är Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan.
Foto: Lst Västra Götaland

Skyddsjakten föranleddes av ett snabbt beslut från Naturvårdsverket efter att både LRF och Länsstyrelsen i Västra Götaland ansökt om skyddsjakt på en varg. Länsstyrelsen hade som uppgift att verkställa skyddsjakten, och den organiserades av de lokala jaktvårdskretsarna i området.

Länsstyrelsen har kunnat bekräfta att det finns valpar i reviret och kommer därför att följa upp utvecklingen i reviret efter skyddsjakten. Det är sannolikt att alfatiken finns kvar, men fältinsatser görs för att få detta säkert bekräftat.

Skyddsjakten utfördes föredömligt av lokala jägare, som visat stort engagemang och professionalitet i uppgiften. Sedan i torsdags har jägare nattetid övervakat de fårbesättningar där angrepp nyligen skett. Den skjutna vargen vägde 43 kg och har skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Kontaktpersoner på Länsstyrelsen

Maria Karlsson, Rovdjurshandläggare
0521-60 56 99, 031-60 71 71
maria.karlsson@o.lst.se

Robert Andersson, Rovdjursansvarig
0521-60 54 74
0702-99 54 74
robert.andersson@o.lst.se