Vargpopulationens tillväxt i Sverige och Norge

Källa Jakt & Jägare
I en rapport till Naturvårdsverket i Sverige och Miljödirektoratet i Norge presenterar forskarna aktuella beräkningar av den svenska, norska och delvis gemensamma vargstammen. I Sverige ställer EUs Art – och habitatsdirektiv krav på att gynnsam bevarandestatus uppnås. I Norge har man åtta rovdjursförvaltningsregioner där ”ulvesonen” utgör delar i två av regionerna.

Forskarnas beräkningar visar att antalet vargar i Skandinavien kommer att vara 489 individer i oktober i år. För att hålla en oförändrad nivå finns det utrymme för jakt på 75 djur, merparten i Sverige. Utan jakt beräknas antalet vargar uppgå till 578 individer hösten 2022.

Beräkningarna, som bygger på uppgifter från de senaste tio åren, är gjorda efter populationsmodeller där man bland annat tar hänsyn till hur tidigare års jakt påverkat vargstammens tillväxt.

Rapporten som beräkningarna bygger heter Beräkningar av beskattning av den Skandinaviska vargpopulationen 2022 och kan läsas här.