Wales: Stora skillnader i tillväxt

Det finns stora skillnader i fysisk prestation och produktion per hektar mellan Wales fårflockar, visar en ny studie.

Studien omfattade 20 flockar med 100–800 tackor. Ett av de mest slående fynden var korrelationen mellan lammens tillväxttakt och avvänjning.

Skillnader varierade från 170g/dag till drygt 300 g/dag. De högsta tillväxttakterna fann man i samband med avvänjning vid 12 veckors ålder, snarare än genom att lämna lammen med tackorna fram 14–16 veckors ålder.