Skottland: Försurad åkermark allt vanligare

Utsädesföretaget Watson Seeds har lett en undersökning av jordar i södra och östra Skottland som har avslöjat att låga pH-värden är ett omfattande problem.

Prover togs på 130 gårdar, huvudsakligen från gräsvallar på åkermark. Mer än hälften av proverna (58 %) visade ett pH under 6, och 14,2 % låg under pH5,5.

Watson Seeds Peter Addie säger till Scottish Farmer:
– Hur mycket gödning och kemikalier som än sprids och hur mycket pengar som än plöjs ner i vallen så kommer skörden att försämras om pH-nivåerna är för låga. Gör ert bästa för att se till att pH inte sjunker under optimala nivåer (mellan 5,8 och 6,4) om gräset ska frodas och därmed också djuren.

NSA skriver i sitt veckobrev att resultaten från undersökningen är oroande eftersom inget tyder på att den ökande förekomsten av låga pH-värdena är något som enbart gäller Skottland.

Scottish Farmer: Survey highlights that we're missing lime basics ››