Yttrande gällande Inbjudan att lämna synpunkter på nytryck av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:22) om vaccination mot mjältbrand, Dnr 6.3.16-16280/2019

Dnr 6.3.16-16280/2019

Datum: 2020-01-22
Remiss: Statens Jordbruksverk
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissyttrande ››