Yttrande gällande förslag till nya föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket som ska ersätta Statens jordbruksverks föreskrifter (SJV 1999:119)

Dnr 4.1.16–16837/2018

Datum: 2020-01-13
Remiss: Statens Jordbruksverk
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissyttrande ››