Yttrande gällande 5.2.16-07640/2020 om djurskyddskontroller

Dnr 5.2.16-07640/2020
Datum: 2020-06-10
Remiss: Statens Jordbruksverk
Svar: Svenska Fåravelsförbundet
Remissvar ››