Yttrande gällande Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem

Dnr N 2020/00314/DL
Datum: 2020-06-09
Remiss: Regeringskansliet
Svar: Svenska Fåravelsförbundet
Remissvar ››