Yttrande gällande ärende Dnr 3.4.16-09747/2019 förslag till förändring av Statens Jordbruksverks föreskrifter om ansökan om jordbrukarstöd (SJVFS 2015:2)

Dnr 3.4.16-09747/2019

Datum: 2019-11-25
Remiss: Statens Jordbruksverk
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››