Yttrande gällande ärende Dnr 4.4.16-082802019, ny föreskrift om avgifter för offentliga kontroller

Dnr 4.1.16-10272/2019

Datum: 2019-10-24
Remiss: Statens Jordbruksverk
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››