Yttrande gällande ärende NV-02782-19, förslag till reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin

Dnr NV-02782-19

Datum: 2019-10-24
Remiss: Naturvårdsverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››