Yttrande gällande dnr 4.7.16.16407/2018 förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och om kontroll av ekologisk produktion

Dnr 4.7.16.16407/2018

Datum: 2018-12-05
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

Remissvar ››