Yttrande gällande förslag till föreskrifter om förvaltning av stora rovdjur

Dnr N2020/02821 
Datum: 2021-02-3
Remiss: Naturvårdsverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet
Remissvar ››