Statens jordbruksverks föreskrifter om avel

Dnr 5.5.16-00180/20
Datum: 2021-02-15
Remiss: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet
Remissvar ››