Yttrande gällande remiss om föreskrifter om seminverksamhet och embryoverksamhet med däggdjur

Dnr 5.5.16-08293/2023
Datum: 2024-05-24
Mottagare: Jordbruksverket
Svar: Svenska Fåravelsförbundet

SFs yttrande