Yttrande gällande promemoria ”En utvidgad insamling och utlämning av djurhälsodata”

Dnr LI2024/00193
Datum: 2024-04-24
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Svar: SF

Yttrande