Många möten blir det

veckobrev

8 september | Veckans brev handlar om kadaverhantering, Sveriges fårägares kompetensutvecklingsbehov, kort om seminbaggar och tipsar om nerladdningsbart utbildningsmaterial. Bland annat.

Under veckan publicerades nya avelsvärden tillsammans med uppdaterade versioner av topplistorna för gotland/leicester samt finullsbagg-listan. Spännande händelse för oss nördar!

Arbetet fortsätter med att hitta rätt baggar av köttraserna till semin. Nu verkar det mesta falla på plats, så ha hopp ni som väntar på resultat i denna fråga. Uttagningen av seminbaggar av gotlandsras går in i sin slutfas, nu när de nya avelsvärdena är på plats.

Stiftelsen Svensk Fårforskning har under veckan haft ett konstituerande möte och ett ordinarie styrelsemöte lett av Claudia, ny ordförande för SFF. Britta är nyvald sekreterare för stiftelsen.

Det har varit ett dialogmöte med SJV kring deras uppdrag inom nya livsmedelsstrategin där animalieproduktionen ska öka. En fråga som diskuteras är vilken rådgivning som behövs. SJV gör en översyn av fårägarnas kompetensutvecklingsbehov. Kanske kan vi se ett system liknande Greppa Näringen framöver, och kanske kan frivillig utbildning vara ett sätt att slippa ytterligare stramare regelverk för den enskilde bonden.

Har även haft ett möte med SJV med flera angående kadaverhantering och scrapieövervakning. Antalet insamlade kadaver har minskat med cirka en tredjedel jämfört med 2016. För att få tillräckligt många prover för att kunna upprätthålla vår status om försumbar risk för Scrapie har SJV beslutat att en högre andel av insamlade kadaver behöver provtas. Detta innebär ingen förändring för bonden. Antalet minskande kadaver har glädjande nog visat sig ge fler får i slakten. Den ökade fårslakten motsvarar ungefär den volymminskning som ses i kadaverhantering. Ökad betalning för slaktade får i kombination med ökad kostnad för kadaverhantering har uppenbarligen inneburit att vi tar bättre vara på våra tackor.

Projektet Sveriges smartaste stallar har haft halvtidsgenomgång. 12 projekt som gäller de flesta av lantbrukets djur är igång och granskas av hårda men rättvisa jurygrupper. På lammsidan projekteras det för 2 byggsatsningar, båda är spännade och med olika bakgrundsförutsättningar. Jurygrupperna består av lantbruksföretagare (Elof är vår man i juryn), rådgivare, arkitekter och bankfolk. Syftet med detta är att få en så bred belysning som möjligt av projekten – de skall vara lönsamma, innovativa och anpassade för både folk och fä. Mer om detta längre fram.

Styrgruppen för handlingsplanerna har haft möte för att stämma av läget i de olika arbetsgrupperna, och för att blicka framåt – förbi 2018. Åtgärdspunkterna i arbetsgrupperna flyter överlag på bra och betas av efterhand.

Flera medlemmar har kontaktat oss om viltskador orsakade inte bara av rovdjur utan även av vildsvin och kronhjort. Det handlar ofta om stora skador för den enskilde lantbrukaren. När det gäller rovdjur finns det mycket oro i samband med ny-etablerade revir och över de problem vi har med att få godtagbar ersättning efter angrepp.

Vi har fått många nya medlemmar sedan höstens medlemsvärvningskampanj drog igång, och det glädjs vi åt!

Fakturor har nu skickats ut till de Elitlammanvändare som betalar sitt abonnemang under september.

Hemsidan tipsar om utbildnings-material som finns för nerladdning. Broschyren Tacka + Bagge = Lamm är framtagen med mellanstadie-elever i åtanke, men kan användas i många andra sammanhang. Den kan beställas i pappers-form, kontakta Maria om du behöver en bunt. Vi har också affischen Lamm i Sverige, som kan hämtas som pdf i olika storlekar (för utskrift eller tryckning), samt LRF kötts fina broschyr om Korta fakta om svensk lammproduktion. Samtliga finner ni under menyvalet Utbildning i Kunskapsbasen.

LIS

tackabaggelamm

orf

Till sist och med viss risk att vara tjatig: Tänk på smittskyddet vid höstens livdjursköp! Foto Elof Nilsson

Sammanställt av Anna