En fot på jorden och en i det digitala

veckobrev
17 april 2020 | Våren avancerar och bara tre veckor till Stämman.
Möt två nya företag som nominerats till Årets Fårföretagare! Lars-Göran Staffare och Lena Hall, Bredsjö Mjölkfår som nominerats av Örebro läns fåravelsförening och Tina och Håkan Blidberg, Norra Apleröds Fårgård nominerade av Bohusläns fåruppfödare. Allt om Årets Fårföretagare samlas här.
Nominerade3_2020
Foto Frida Edlund respektive Norra Apleröds Fårgård
Sedan en knapp vecka finns den nya Fårpodden om att lyckas med lamningen att lyssna på. Vi pratar med lammbönder som har lamning vid olika tidpunkter under året och får veta varför de har lagt upp lamningen som de gjort, och vi får massor av tips för en lyckad lamningssäsong.

lammungar
Gläds över alla lamningar som går bra och ”debriefa” det som var svårt med en kollega, tipsar någon. Ät och sov när du har chansen, säger en annan. Ett väldigt bra tips, eller hur? Men många många fler tips och infallsvinklar i Fårpodden om att lyckas med lamningen. Foto Einar de Wit
Vi har deltagit i ett möte om vad som kan komma att bli en helt ny ullutbildning tillsammans med representanter för lammnäringen, fårklipparna, Nämnden för hemslöjdsfrågor och olika ullintressenter. Syftet med mötet var att diskutera utbildningens syfte och innehåll, att bilda en grupp som fortsatt arbetar med att ta fram utbildningens innehåll och att bestämma benämningen på yrket för en lärlingsutbildning inom smala hantverksområden hos Myndigheten för yrkeshögskolan. Gruppen enades om att benämningen på yrket ska vara ullrådgivare, efter att ha diskuterat en dryg handfull andra alternativ. Via Hantverksakademin kommer en ansökan skickas till Myndigheten för yrkeshögskolan. En grupp som går vidare med utbildningens innehåll bildades, den består av Annkristin Hult, Claudia, Titti Strömne, Marianne Fröberg, Matilda Andersson och Barbro Nord.
Idéen om en yrkesutbildning är jätteintressant men som vi sagt tidigare i olika sammanhang; Om en yrkesgrupp ska skapas och avlönas så måste ullpriset upp. Vi hoppas både på ökat ullpris och en ullrådgivarutbildning, och kommer att jobba vidare med båda frågorna. Men för stunden får vi inte tappa fokus på att vi fårägare behöver öka ullkvaliteten och kunskapen på gårdarna, och att efterfrågan på svensk ull behöver öka ännu mer. Får vi fart på detta så kommer flera andra saker också att lösa sig, tror vi. Svensk ull ska helst inte bli en bulkprodukt, och det är mycket viktigt att fortsätta tala om den svenska ullens mervärde för att höja värdet på ullen.
Claudia intervjuas idag av Svenska Dagbladet och de kommer att få veta allt om samarbeten, slutsatser och kunskaper som Vinnovaprojektet mynnat ut i och få en massa fakta om svensk ull och ullproduktion med sig hem.
Swedish Wool Initiative har tappat en del fart på grund av corona, men flera klädmärken med Filippa K i spetsen jobbar även nu hårt för att kunna erbjuda plagg i svensk ull i höstens kollektioner. Tonvis med svensk ull väntar på transport till Italien för spinning, men corona måste lätta lite på sitt grepp innan den kan gå iväg.
Kollpålammen har haft möte och de kommande tre veckorna blir det mycket fokus på betessläpp, parasiter och utfodring på betet. Filmerna på facebooksidan har visats fler än 6000 gånger, så det verkar finnas ett intresse, särskilt för film. Theo är med i Lantbruksnytt från 9/4, där berättar han mer om hur Sveriges lammbönder kan tjäna 55 miljoner kronor genom om vi får lammen klara i tid. Inslaget börjar 4 min 35 sek in i programmet. Theo kommer dessutom att vara med i nästa KLS-podden, missa inte den.
Just nu finns det en tävling i Kollpålammen där priset är fri rådgivning.
Möte med Jordbuksverket om Animal Health Law (AHL). Detta är den nya djurhälsoförordning som beslutades i EU 2016, och som träder i kraft i april 2021. Den nya förordningen är en ramlagstiftning för djurhälsoområdet och kommer att ersätta ett stort antal förordningar, direktiv och beslut som idag reglerar djurhälsa och smittskydd. En sak som vi bekymrar oss över är att karantänsregler vid livdjurimport kommer att förändras. Vi och våra systerorgansiationer är helt överens om att det djurhälsoläge som vi uppnått genom över 100 år av långsiktigt smittskyddsarbete behöver värnas. Ett läge som inte går att återskapa, och som skulle kosta enorma summor, om det förloras. Vi jobbar med frågan tillsammans med SDS, läs mer här.
Är man intresserad av hur vildsvinen ska hanteras och de uppdrag till myndigheter som regeringen tog beslut om strax före påsk, finns de fyra besluten att hämta här. Besluten är riktade till av vildsvin berörda länsstyrelser, SVA, SLV och SJV. Det är bra att besluten tagits, men det är bekymmersamt är att uppdragen ska rapporteras till regeringen under 2021 eller 2022. Fungerande nya regler för försäljning av vildsvinsskött har vi därmed tidigast under 2021. Det var 2018 som regeringen fick LRF:s och Svenska Jägareförbundets gemensamma förslag om att tillåta försäljning av vildsvinskött direkt till konsument. Ett något snabbare genomförande hade varit välkommet med tanke på att vildsvinssituationen är akut. Vi är inte ensamma om att tycka detta, både LRF och Jägareförbundet har kommenterat på liknande vis.
Medlemsbrev via Förbundets utskicksservice har under veckan gått iväg till medlemmar i Stockholm-Uppsala.
Idag har information inför Stämman skickats ut till alla som har anmälts som delegater av ras- och lokalföreningar, så kolla era inkorgar. Många dokument att studera, sammanställning av motionerna och teknisk information om hur man lägger in sig i röstlängden samt hur man kopplar upp sig till mötet den 9 maj.
Årsstämman kommer att hållas via Microsoft Teams, ett verktyg som säkert många är bekanta med efter den senaste månadens hemkarantäner. Man kan koppla upp sig från dator, vilket vi rekommenderar, utan att installera programmet. Man kan även delta via en smart telefon, då behöver man intallera appen om man inte redan har den. I korthet ansluter man till mötet genom att klicka på en länk, som kommer att skickas ut i god tid före Stämman.
Medlemmar som vill delta i den digitala stämman är välkomna! Anmäl er till Anna så kommer ni att få Teams-länken när den skickas ut. Senast 1 maj behöver vi din anmälan. Årstämman börjar kl 9.30, men man behöver klicka sig in och ansluta en stund innan, mellan kl 8–9. På lördagsmorgonen den 9 maj hoppas vi på god uppslutning och att teknikens gudar och dess jordiska tjänstemän står oss bi. Ni som brukar ha svårt att resa till stämmor på grund av lamning, vårbruk, betessläpp och annat – häng på ni också i år!
Trevlig helg önskar SF!      Ulfsgris
Nyutsläppt och nybadad, först ut i år var Elsa och Sara. Fåren får vänta minst 3 veckor till. Foto Ulf Ekholm
nattjobb
Lamningstider betyder nattarbete för både folk och fä. Foto Britta Wendelius
balans
Lammen som har egna storstubbar att busa med. Balans-och koordinationsträning ska ju vara så nyttigt … Foto Britta Wendelius
staket1
Dags att ta sig an stängslen. Ganska härligt med lika vacker utsikt som väder. Foto Gudrun Haglund Eriksson
staket2
Men vinterns stormar har satt sina spår på stängslen. Foto Gudrun Haglund Eriksson
spattigmorsa
Ibland händer det att en tacka, ofta en förstagångslammare, blir skeptisk till sitt/sina lamm efter märkningen. Sätten att komma runt det är flera och alla har sina bästa tips. Här kommer ett Stjärnbäck-tips: Ge lammen ett hörn där inte tackan når att buffa/stånga på dem, men fortfarande kan lukta på och prata med lammen. Naturligtvis måste man ta hänsyn till graden av förvirring hos tackan. Men vi har märkt att den här lösningen med att spänna en planka på lämpligt sätt för att skärma av en del i boxen, kan funka då tackan är måttligt förvirrad. Ett par timmar senare var denna tacka åter nöjd med sitt lamm och de låg ihop och vilade. Foto Britta Wendelius
Sammanställt av Anna