Antalet får sjunker i Australien

Australiens lammproducenter kan se fram emot stigande avräkningspriser men ändå sjunker antalet lamm stadigt mot en nivå som inte har setts sedan 1900-talets början.

Meat & Livestock Australia (MLA) har kommit med sin rapport och de konstaterar att lammindustrins expansion begränsas bland annat av att avelsdjuren blir färre, gårdarna mer skuldsatta och kostnaderna ökar.

MLAs chef för marknadsanalys Peter Weeks säger att framtiden för lammproduktionen ser ljus ut men vinterns torka, som är det sjunde året i rad, och ökade spannmålspriser gör att det går trögt.

"Torka och en betydande omställning från lammproduktion till spannmålsodling har medfört att lammproduktionen har sjunkit med 6,5 % tom juni 2008. De är då 80 miljoner får och så få har de inte varit sedan 1920-talet" säger Peter Weeks.

"Efter att ha genomlidit ett högt fall i lantbrukets inkomster 2006-2007 med höjda kostnader och ökande skulder så klarade helt enkelt inte vissa lammproducenter av att betala höga priser för spannmål och fodra djuren till 2008. Men fram mot vintern kommer det inte finnas så god tillgång på lamm och då kommer priserna att stiga." 

Den här positiva bilden av framtiden för köttproducenter kombinerat med de stagnerade ullpriserna gör att många byter över från merinofår till raser som är bättre på att producera både kött och ull eller till rena köttraser.

Förutsatt att vädret blir bättre så kommer ändå antalet får öka med 13 procent mellan 2008-2012 till rekordhöga 458 000 ton slaktat lamm.

Efterfrågan på lammköt är fortsatt god men inte så stark som man först förväntade. Detta beror främst på att ekonomin har bromsats upp snabbare än man trott både i Australien, USA och Japan och den svaga dollarn.

Minskad tillgång på australiensiska lamm, hög produktion i USA, minskad konsumtion och den svaga USAdollarn har pressat exportmarginalerna till USA, Australiens största exportmarknad. Man förväntar sig en nedgång med 18 % i år til 36 000 ton (skeppad vikt).

Trots högre priser på lammkött så fortsätter efterfrågan att öka i Mellan Östern, Kina, Japan och övriga Asien medan det i lite mer priskänsliga områden som Afrika, Taiwan och Mexico fortsätter minska.

Slakten av vuxna får är mycket högre än förväntat under 2008 och detta kommer leda till minskad tillgång på lamm under 2009 och framåt. Fårslakten beräknas minska 20 % under 2009 och 30 % fram till 2012. Peter Weeks säger att den här nergången endast har att göra med den problematiska tillgången på foder. Efterfrågan på båder slaktade djur och livdjur ökar stadigt i Mellan Östern.

"Den starka ekonomin i Mellan Östern som drivs frammåt av oljetillgångar, byggsektorn och turism, kommer förmodligen förhindra att exportsiffrorna inte faller katastrofalt mycket."

Peter Weeks konstaterar att tack vare att de globala matpriserna ökar, efterfrågan på lammkött stegras och de globala lammproduktionerna minskar så är framtiden ljus för australisk lamm- och fårproduktion.

"Allt som saknas är några år med bättre väder i södra australien – som de säger; tillsätt bara vatten!" sa Peter Weeks.

 

På Meat & Livestock Australia kan ni läsa artikeln i sin helhet.

Texten är översatt av Emma Rosenmüller.