CAP-försening skapar oro i bondeled

Pressmeddelande: LRF
Reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) blir med största sannolikhet försenad ett år och träder i kraft i väsentliga delar först 2015. Detta gör att Europas bönder står inför ett år av osäkerhet.

– All osäkerhet är negativ för företagande. Förseningen skapar ett särskilt ogynnsamt läge för den svenska jordbrukssektorn, eftersom flera produktionsgrenar inom framförallt animalieproduktionen redan nu tampas med dålig lönsamhet, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

En nyligen presenterad rapport från bland andra LRF Konsult, visar tydligt på utmaningarna inom svensk livsmedelsproduktion.  I ”Grön konkurrenskraft” jämförs produktiviteten inom ett antal svenska livsmedelssektorer med några andra länder. Det konstateras att det är svårt att nå långsiktig ekonomisk hållbarhet för svenska bönder med de förutsättningar som nu råder. Det krävs stor vilja, gemensamma krafter och hårt arbete för att åstadkomma en förändring.

– Svenskt jordbruk är viktigt för vår livsmedelsförsörjning, men också för att vi ska kunna ha ett öppet landskap och en levande landsbygd där det går att bo, leva och försörja sig. För att kunna behålla och framför allt öka svensk livsmedelsproduktion är det viktigt att den nya jordbrukspolitiken får bästa möjliga förutsättningar framöver, säger Helena Jonsson.  

Förra veckan signalerade dessutom Europas bondeorganisationer att den rådande situationen för nötköttsproduktionen i Europa är ohållbar och det krävs kraftfulla åtgärder i kommande jordbrukspolitik. LRF delar denna bild och menar att det nu är hög tid att gemensamt påverka för bästa möjliga förutsättningar för det svenska livsmedelsproducerande jordbruket.

– Min uppmaning till regeringen Reinfeldt är att dra nytta av den uppkomna situationen och se förseningen som en möjlighet att förbättra villkoren för svensk livsmedelsproduktion, säger Helena Jonsson.

Även Sveriges Nötköttsproducenter och Svenska Fåravelsförbundet stämmer in i kritiken
– För att företagare ska våga satsa på nötköttsproduktion måste det finnas långsiktiga förutsättningar. Det behövs gemensam satsning från alla i hela produktionsledet, från producent, slakt, förädling och handel, för att vi ska kunna möta den efterfrågan som finns på svenskt nötkött. Vill regeringen ha företagande över hela landet, öppna landskap för turism och rekreation och nå Sveriges miljömål så måste de ge tydliga spelregler för att näringen ska finnas kvar, säger Jan Forssell från Sveriges Nötköttsproducenter.

– Den svenska lammnäringen har den senaste tiden drabbats av en rad negativa faktorer – återbetalning av gårdsstöd, sänkta avräkningspriser, rovdjursangrepp och ökade stölder av djur. Vi är nu i stort behov av positiva signaler från politiskt håll för att producenterna kan våga satsa. Till exempel skulle en djurvälfärdspeng gjuta nytt mod hos lammbönderna, säger Bertil Gabrielsson från Svenska Fåravelsförbundet.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77